Alexa Unica Radio
rimedio raffredore

S’arresfriori o Arramadìu, Su Tussi, S’Influentzia

S’arresfriori, in is pipius, beniat curau fendi affumentus de itzucuru ghetau in su fogu.

S’arresfriori, in is pipius, beniat curau fendi affumentus de itzucuru ghetau in su fogu. Medas bortas a su tzucuru beniat aciuntu incensu, follas de prama, amenta, sentzu o arrosas.

Is mannus faiant affumentus de mamm’e caffei o buffant unu decotu de binu cun tzucuru o de acua cun scociu de arangiu. Su binu si poniat a budhiri cun su tzucuru e si lassàt arrefinai unu bellu pagu, pustis si bufàt bedhendi. Se decotu de acua e scocia de arangiu puru si preparàt fendi budhiri s’acua cun scociu de arangiu, pustis, candu fiat arrefinau, si buffàt budhendi custu puru.

Sa mescina po su tussi fiat cussa de poni su podhini a budhiri, candu fiat beni callenti, si poniat in d-una sachita e si poniat callenti callenti in is piturras de su maladiu giai crocau in su letu. Si podiat pigai puru su decotu de binu cun tzucuru. Po is pipius si faiat unu decotu de lati cu meli chi depiat essi buffau callenti.

Po si’influentzia si faiat setzi su maladiu a innantis de unu strexu de acua buddendi, in pitus de su strexu si poniat unu sedatzu prenu de follas de saucu e de lau e su maladiu, cuberendusì sa conca cun d-unu pannu, depiat arrespirai is affumentus aici otentus. Pustis si depiat crocai e beniat imbussau cun burras de lana in manera chi essit sudau meda.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Controlla anche

Bonus per i nati nell’anno 2022

Avviso per richiedere il contributo economico destinato ai nati nell'anno 2022 e residenti nel Comune di Cagliari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *