redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Essit su discu musicale “Conchiattu” de su grupu Ludu

grupu ludu

Su donu artìsticu a s’òpera de su poeta aristanesu Salvatore Baldino “Ischit Giorronnada ‘e Conchiattu” est prodùidu e realizadu dae Diego Deidda e Lorenzo Lepori. 24 rastas chi unint mùsica, narratzione e recitatzione. A sa chiterra de Lorenzo Lepori e …

Leggi

Google oferit 5 dollaros pro scansionare furriadu

riconoscimento facciale

Esperimentu de google pro megiorare tecnologias reconnoschimentu facciale Google investit in su reconnoschimentu facciale e pro afortigare su sistema, chi tzeracas fintzas a s’isbloco de sos telèfonos, inaùgurat un’esperimentu: in sos Istados Unidos oferit 5 dollaros a sos passantes chi …

Leggi

Fundos Ue, atzentradu giustu 165mln ispesos

comitato sorveglianza

Superadu target fundos Ue de 147 mln. Fasolino, oras seberadas at cumpartzidu In su 2018 sa Sardigna at segudadu e superadu s’obietivu de gastu in s’àmbitu de su Por Fesr 2014-2020, est a nàrrere su programma operativu regionale cofinanziato de …

Leggi

Risòlvidu arcanu idrògenu pèrdidu ispàtziu

spazio foto

Istùdio de Paolo Serra de s’Osservatòriu astronòmicu de Casteddu in s’idrògenu in s’ispàtziu Risòlvidu s’arcanu de s’idrògenu pèrdidu in s’ispàtziu interistellare a inghìriu a sa galàssia Ngc 1316, a belle 60 milliones de annos lughe de sa Terra, in sa …

Leggi