Archivio Tag

In su mundu una persone subra tres sena abba

persone

Raportu Unicef-Oms, metade globu non tenet atzessu a servìtzios sanitàrios sena abba potàbile segura In su mundadu, una persone subra tres non tenet atzessu a s’abba potàbile segura. Lu rivelat su raportu ‘Progress on drinking water’, de Unicef e Organizatzione …

Leggi