Archivio Tag

Is launeddas, s’istrumentu musicale natzionale sardu

strumento sardo

Is launeddas si podent definire a beru un’istrumentu musicale natzionale sardu.  Is launeddas bi sunt  dae antigòriu. Produint polifonia e  si sonant sulende, cun sa tècnica de s’alenu a inghìriu.  Tenent una limbedda e prus de una canna. Is launeddas sunt …

Leggi