Archivio Tag

Pressing subra Senadu pro lege insularità

conferenza stampa

Comitadu Sardigna, proposta lege insularità firma in cummissione de un’annu De ultres un’annu sa proposta de lege de initziativa pobulare pro s’insertada de su printzìpiu de insularità in Costitutzione est firma in cummissione Afares costitutzionales de su Senadu. Gai s’imbeniente …

Leggi