Archivio Tag

Fundos Ue, atzentradu giustu 165mln ispesos

comitato sorveglianza

Superadu target fundos Ue de 147 mln. Fasolino, oras seberadas at cumpartzidu In su 2018 sa Sardigna at segudadu e superadu s’obietivu de gastu in s’àmbitu de su Por Fesr 2014-2020, est a nàrrere su programma operativu regionale cofinanziato de …

Leggi