Archivio Tag

De s’ossu perone torrada a costrùere sa mandibola

mandibola

Operatzione a sa mandibola a Torinu coordinada dae su professore Est istadu-Chan Wei, espertu in microchirurgia A s’istitutu de Candiolo (Torinu) una delicada operatzione de microchirurgia at torradu a costrùere sa mandibola de unu malàidu de una portzione de ossu …

Leggi