Archivio Tag

Teatru: contest Cedac, 8 iscolas in gara

cedac

A su bia a Casteddu T-Challenge, sa prima ‘batalla teatrale’ cun su Cedac Ironia in iscena pro su T-Challenge firmadu Cedac. De su 4 a su 12 maju a s’Auditòrium Cumonale de pratza Dettori a Casteddu oto iscolas ant a …

Leggi