Alexa Unica Radio
serrenti scuola

Atóbius educativus: Famíllia, Scola, Territóriu in Serrenti

Atóbiu educativus cun “Campanedda, cómpitus e smurzu: su tempus de sa scola elementari” in Serrenti.

Si tennit in su Comunu de Serrenti su 22 de Martzu 2019, a is ses de a merí (18,00), in su Maceddu béciu (ExMa) in bia Nazionale 280, nc’est s’atóbiu informativu “Campanedda, cómpitus e smurzu: su tempus de sa scola elementari”.

S’Amministratzioni Comunali imparis cun sa Scola cumpartzint e proponint unus cantu atóbius e propostas culturalis e sotzialis po cumpriri un’acórdiu educativu nou chi punnat a torrai a costituiri una comunidadi innui s’educatzioni bessit campu de atzioni comunu a insenniantis, a babbus e mammas e a operadoris. Sa tarea de prus importu est de trabballai “Imparis” cun is Famíllias, cun sa Scola, e cun totus is chi a títulu diferenti in su Territóriu si ocupant de minoris, a sa cumpridura de unu camminu cumpartziu de formatzioni/informatzioni /sensibbilizatzioni destinau a is mannus, chi respundat a s’apretu educativu chi caraterizat sa sotziedadi cosa nosta.

In prus, funt programmaus àterus duus atóbius cun Dot. Lorenzo Braina, pedagogista:

  • Lunis 15 de Abrili 2019, ses de a merí (18,00), in su Maceddu béciu (ExMa) in bia Nazionale 280: “ De su niu a su bólidu: pràtiga educativa intra de atacamentu e stesiamentu”;
  • Gióbia 16 de Maju 2019, de a merí (18,00), in su Maceddu béciu (ExMa) in bia Nazionale 280:” Is 7 P: is strobbus a sa relata educativa e de imparu”.

Po dónnia atóbiu, po permiti una partitzipatzioni prus manna, s’apariciat unu logu aposta po is pipius e is pipias.

About redatzione sardo

Redatzione chi s'òcupat de sas notizias in limba sarda in su portale. Cultura, eventos, tzìnemas, ispetàculu e teatru sunt sos argumentos tratados.

Controlla anche

“Conta e cammina” linguaggi della legalità: festival a Macomer

Get Widget “Conta e cammina” linguaggi della legalità. A Macomer memoria, impegno e diritti dal …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *